link1
link1
link1
link2
link3
link3
link7
link8
link8
link8
linkA
linkB
linkC
linkD
linkE
linkE
linkE
linkE
linkE

 Nr : 316847:  Gadu-Gadu Nr: 4253215

kontakt:   fotozsp@gmail.com

ostatnia aktualizacja: 
06 marzec 2020 r.

STRONA SZKOŁY   STRONA STUDIUM   FOTO LINK 1   FOTO LINK 2    PRYWATNA 

 

Nauczanie przedmiotu: podstawy fotografii i filmu
w Zespole Szkół Plastycznych ul Westwalewicza 6 w Tarnowie

oparte jest  na moim autorskim programie, którego koncepcja  uwzględnia wiedzę i umiejętności jakie powinni opanować uczniowie na lekcjach podstaw fotografii i filmu techniką video w  podstawowym cyklu kształcenia.

            W nauczaniu  realizuję cele edukacyjne, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju umysłu, osobowości i umiejętności uczniów. Poprzez wykorzystanie założonych treści kształcenia, dochodzę do zaplanowanych osiągnięć edukacyjnych.

Poza podstawowym cyklem kształcenia realizowanym ze wszystkimi uczniami, z chętnymi uczniami realizuję dodatkowe zadania edukacyjne z fotografii. Dotyczy to uczniów szczególnie zainteresowanych tematami zawartymi w programie w formie rozszerzonej, ściśle związanej z indywidualnymi zainteresowaniami, twórczymi poszukiwaniami uczniów.

            Rozszerzone zadania edukacyjne z fotografii realizuję poprzez organizowanie:

q       Plenerów tematycznych, wycieczek dydaktycznych,

q       Wystaw szkolnych i pozaszkolnych

q       prowadzenie zajęć kółka fotograficznego.

W swojej pracy zawodowej wykorzystuję sugestie zgłaszane przez młodzież, które dotyczą organizowania większej liczby zająć terenowych i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia w terenie w mojej opinii umożliwiają  intensywniejszą  pracę twórczą.

Uczniowie podkreślają  też łatwiejszy i bardziej przyjazny stosunek nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń na zajęciach w terenie. A co najważniejsze znikają animozje, podziały grupowe, praca twórcza staje się pracą spontaniczną w przyjaznej i miłej atmosferze. To wszystko wpływa również na poziom prac, a fakt, że uczeń sam decyduje nad czym pracuje, powoduje, że prace mają indywidualny, autokreatywny charakter.

Na tych zajęciach jestem przewodnikiem, doradcą nie ingerującym w twórczy charakter powstającego projektu fotograficznego ucznia.

Marek Kalafarski           

 web fotkom @ samoobsługa MK